Công ty TNHH Sinh thái miền tây Quảng Bình

Thông tin

Số điện thoại:
+84903487577
Địa chỉ

Tiểu khu 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Website
Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Châu Văn Huệ
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
+84986820128
Hòm thư:
cvhue@cegorn.org

Sản phẩm

Mật ong Tuyên hóa

CSSX: Công ty TNHH Sinh thái miền tây Quảng Bình - Tiểu khu 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
Giá tham khảo
130,000 đ