Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh Nấm sạch và Rượu Xuân Hưng

Thông tin

Số điện thoại:
0368176919
Địa chỉ

Thôn 3 - Xã Mỹ Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Xuân Hồng
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
Hòm thư:
nguyenxuan2441977@gmail.com

Sản phẩm