Công ty TNHH Tấn Phát

Thông tin

Số điện thoại:
12312312
Địa chỉ

số 123 - Trần Hưng Đạo

Website
Video
Hình ảnh

Thông tin người đại diện

Tên người đại diện:
Nguyễn Quốc Hòe
Chức vụ:
Giám đốc
Điện thoại:
0914561077
Hòm thư:
vuonglc.sct@quangbinh.gov.vn

Sản phẩm